Πώς ένα δωράκι μαζί με το λογαριασμό αυξάνει τα φιλοδωρήματα...

Μια συνήθης πρακτική μεταξύ των σερβιτόρων σε εστιατόρια είναι να δίνουν στους πελάτες τους ένα απρόσμενο δωράκι, ένα κέρασμα με τη μορφή καραμέλας, γλυκίσματος ή σοκολάτας κατά την παράδοση του λογαριασμού. Διεξήχθησαν δύο μελέτες, εν έτει 2002, για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος αυτής της χειρονομίας στο φιλοδώρημα που λαμβάνουν οι σερβιτόροι. 

Η μελέτη 1 διαπίστωσε ότι οι πελάτες που έλαβαν ένα μικρό κομμάτι σοκολάτας μαζί με τον λογαριασμό έδωσαν μεγαλύτερο φιλοδώρημα από ό,τι οι πελάτες που δεν έλαβαν κανένα γλυκό

Η μελέτη 2 διαπίστωσε ότι το ύψος του φιλοδωρήματος διέφερε ανάλογα με την ποσότητα της καραμέλας που δόθηκε στους πελάτες καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο προσφέρθηκε.

Η έρευνα αυτή, όπως και πολλές άλλες που διασυνδέουν την παροχή δώρων με τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα, εδράζονται στην αρχή της αμοιβαιότητας (''κάνεις κάτι για μένα, κάνω κάτι για σένα''), καθώς και σε όλες αυτές τις θεωρίες που εστιάζουν στη δύναμη που έχει η τελευταία εμπειρία (η οποία στην περίπτωσή μας επιχειρεί να αμβλύνει την "τιμωρία'', που είναι ο λογαριασμός). 

Διαβάστε ακόμη: Τι είναι το peak-end rule

Νεότερη Παλαιότερη
Protopapadakis-biblia