55 Πρακτικές Μάρκετινγκ Για Μικρά Ξενοδοχεία

Το μάρκετινγκ είναι μία συναρπαστική επιστήμη. Ιδιαίτερα όταν μπορείς να «μεταγγίσεις» τις βασικές αρχές του με πρακτικό, όχι με θεωρητικό τρόπο, πείθοντας και τον πλέον αδαή ότι το μάρκετινγκ δεν είναι απλώς διαφήμιση, προβολή, δημόσιες σχέσεις, πωλήσεις κ.ά.

Το μάρκετινγκ είναι όμως και ένα πολύτιμο εργαλείο για οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους, προκειμένου αυτή να ενισχύσει την ανταγωνιστική της θέση και να σταθεί με αξιώσεις σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Το ‘’55 Πρακτικές Μάρκετινγκ για Μικρά Ξενοδοχεία’’, κάνει ακριβώς αυτό: με απλό και πρακτικό τρόπο επικοινωνεί τις πρακτικές μάρκετινγκ, διαδικτυακές και μη, που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης (ή τα στελέχη) μιας μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης. 

Το εν λόγω σύγγραμμα «παντρεύει» την παράδοση με τις νέες τεχνολογίες. Αναλύονται, μεταξύ άλλων, τα 4 Ps του μάρκετινγκ, η έρευνα, η εξυπηρέτηση πελατών, οι δημόσιες σχέσεις, η διαχείριση παραπόνων, το benchmarking, η ανάγκη για συνέργειες, το εσωτερικό μάρκετινγκ και πολλά άλλα. 

Από την άλλη, δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στο διαδίκτυο και στις δυνατότητες που αυτό γεννάει, ακόμα και για ένα μικρό κατάλυμα (π.χ. αξιοποίηση των social media, διαχείριση κριτικών, content marketing, SEO, remarketing, google analytics, google my business, metasearch).

Το ζητούμενο είναι πάντα το ίδιο: η υιοθέτηση μιας πελατοκεντρικής κουλτούρας, που θα θέτει στο επίκεντρο την πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών των επισκεπτών, προσδίδοντας στο κατάλυμα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Νεότερη Παλαιότερη
Protopapadakis-biblia