Τι είναι το debranding

1995, Αμερική

Η Nike προχωράει σε μια πρωτοφανή στρατηγική, αυτή της αφαίρεσης του brand name από το swoosh logo. Ήταν η πρώτη φορά που μία επιχείρηση εφάρμοσε το debranding, την στρατηγική δηλαδή όπου το κοινό δεν θα εκτίθεται στο brand name παρά μόνο στο λογότυπο. 
Το debranding συνήθως λαμβάνει χώρα όταν η εταιρεία είναι καθιερωμένη (αναγνωρίσιμη – δεν ενδείκνυται για μικρές εταιρείες) και είτε επιθυμεί να φαίνεται ‘’less corporate’’ (π.χ. μπορεί η επωνυμία να δημιουργεί στο καταναλωτικό κοινό δυσάρεστα συναισθήματα) είτε αποσκοπεί, υιοθετώντας ένα πιο απλοποιημένο λογότυπο, να μειώσει τις διαφημιστικές δαπάνες. Οι εταιρείες αυτές αποσκοπούν στο να αποπνεύσουν μια αυθεντικότητα, μια πιο οικεία εικόνα.
Το παράδειγμα της Nike υιοθέτησαν και τα Starbucks το 2011, όταν εκπαραθύρωσαν την επωνυμία, σε μια προσπάθεια να παραπέμπουν περισσότερο σε ένα τοπικό καφέ, όχι μια απρόσωπη αλυσίδα. 
Μια από τις πιο επιτυχημένες εφαρμογές του debranding έλαβε χώρα το 2013, στην Αυστραλία, όταν η Coca-Cola με την καμπάνια ‘’Share a Coke’’, αντικατέστησε το λογότυπό της με τα 150 πιο συνηθισμένα μικρά ονόματα της χώρας. Η καμπάνια, που ενθάρρυνε το νεανικό κοινό να αγοράσει αναψυκτικό για τον/την φίλο/η του, ήταν τόσο επιτυχημένη (οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7%), που σύντομα ο αμερικάνικος κολοσσός θα την εφάρμοζε και σε άλλες χώρες. 

Μια επίσης διαδεδομένη εκδοχή του debranding είναι όταν μία μικρή εταιρεία (π.χ. μια μικροζυθοποιία), ενώ έχει εξαγοραστεί, συνεχίζει να μην φέρει ευδιάκριτα στη συσκευασία την επωνυμία ή τα στοιχεία της άλλης, μεγαλύτερης εταιρείας.

Νεότερη Παλαιότερη
Protopapadakis-biblia