Ερευνες ικανοποίησης προσωπικού. Για ποιους λόγους οι εταιρείες τις σνομπάρουν

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί να επωφεληθεί από τις έρευνες ικανοποίησης προσωπικού (employee satisfaction surveys). Οι έρευνες αυτές μπορεί να αποκαλύψουν τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα, τα οποία δύναται να κρατούν την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση του προσωπικού από την εργασία του σε χαμηλά επίπεδα. 

Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες εταιρείες δεν χρησιμοποιούν τις έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων – απαντώνται κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, αν και εκεί συχνά γίνονται με λάθος τρόπο ή για να το πούμε πιο απλά, «γίνονται για να γίνουν» (για να τα δει η μαμά-εταιρεία). Ας δούμε όμως γιατί οι εταιρείες αγνοούν αυτό το χρήσιμο εργαλείο:

Περιορισμένοι πόροι: Η διενέργεια ερευνών ικανοποίησης των εργαζομένων μπορεί να είναι απαιτητική από άποψη χρόνου, προσπάθειας και κεφαλαίων. Οι εταιρείες θα χρειαστεί να διαθέσουν πόρους για το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την ανάλυση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των ερευνών. 

Φόβος αρνητικής ανατροφοδότησης: Οι εταιρείες μπορεί να ανησυχούν για τη λήψη αρνητικής ανατροφοδότησης από τους εργαζομένους, Ως εκ τούτου, προτιμούν να αποφύγουν αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση παρά να αντιμετωπίσουν πιθανά ζητήματα που θα προκύψουν.

Έλλειψη εμπειρίας: Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών ερευνών και η ανάλυση των αποτελεσμάτων απαιτεί καταρτισμένα στελέχη στη μεθοδολογία της έρευνας και την ανάλυση των δεδομένων – βέβαια, όλο αυτό θα μπορούσε να ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες-εταιρείες. 

Άλλες δράσεις έχουν προτεραιότητα: Για παράδειγμα, οι εταιρείες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προϊόντων, στις πωλήσεις ή στη μείωση του κόστους αντί να επενδύσουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό και την ανάπτυξή του.

Υψηλό ποσοστό αποχωρήσεων: Σε βιομηχανίες ή τομείς με σημαντική «ανακύκλωση» των εργαζομένων, οι οργανισμοί μπορεί να είναι λιγότερο πρόθυμοι να επενδύσουν σε έρευνες ικανοποίησης, καθώς πολλοί από τους εργαζόμενους μπορεί να αποχωρήσουν πριν τα αποτελέσματα μπορέσουν να αξιοποιηθούν.

Αστοχη χρήση κατά το παρελθόν: Ορισμένες εταιρείες μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων στο παρελθόν και να αισθάνθηκαν ότι τα αποτελέσματα δεν οδήγησαν σε ουσιαστικές αλλαγές ή βελτιώσεις. 

Αντίσταση από στελέχη. Συχνά αρκετά στελέχη, υψηλόβαθμα και μη, δεν αισθάνονται άνετα (ή φοβούνται) να αξιολογηθούν από τους υφιστάμενούς τους ή να αξιολογήσουν τους προϊσταμένους και την εταιρεία εν γένει.

Σε γενικές γραμμές, οι έρευνες αυτές πρέπει να είναι ανώνυμες, να τηρείται η εμπιστευτικότητα σε όλα τα στάδια, να γίνονται τακτικά και πάντα σε ώρες γραφείου, να έχουν ξεκάθαρους στόχους, στοχευμένες ερωτήσεις και τέλος να είναι ορατά τα αποτελέσματα της αλλά και οι αλλαγές στις οποίες οδήγησαν. 


Νεότερη Παλαιότερη
Protopapadakis-biblia