Οι Αμερικάνοι αγάπησαν το Quarter Pounder των McDonalds από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε, το 1972.
Ωστόσο, τη δεκαετία του ‘80
την πρωτοκαθεδρία του αμφισβήτησε η A&W, η οποία παρουσίασε στην αγορά ένα ακόμα μεγαλύτερο μπέργκερ, με περισσότερο κρέας, το 1/3 pound burger, το οποίο μάλιστα το διέθεσε στην ίδια τιμή με το Quarter Pounder
Ακόμα και στα blind test που διενεργήθηκαν το 1/3 pound burger υπερίσχυε του ανταγωνιστή του στη γεύση.
Όμως, όταν βγήκε στην αγορά, πάτωσε. Ανήσυχη η εταιρεία εκπόνησε έρευνα για να διαπιστώσει έκπληκτη ότι οι καταναλωτές πίστευαν ότι το Quarter Pounder είναι πιο μεγάλο από το αντίστοιχο της A&W!!!
Αποδείχθηκε εντέλει ότι οι Αμερικάνοι καταναλωτές (τουλάχιστον το 50% όσων ερωτήθηκαν) πίστευαν ότι το ¼ είναι περισσότερο, σαν ποσότητα, από το 1/3 – εξάλλου, το τρία είναι μικρότερο από το τέσσερα…
Για ποιο λόγο, λοιπόν, να αγοράσουν το μπέργκερ της A&W όταν με τα ίδια χρήματα μπορούσαν να πάρουν το πιο μεγάλο, όπως πίστευαν, μπέργκερ των McDonalds;