Αποφθέγματα διάσημων αντρών: Shep Hyken


«Ασχέτως πόσο η τεχνολογία και η καινοτομία έχουν αλλάξει τα τελευταία 30 χρόνια τον τρόπο που λειτουργεί το επιχειρηματικό γίγνεσθαι, ένα πράγμα παραμένει πάντα σταθερό. 
Αν δεν φερθείς στον πελάτη όπως πρέπει και όπως αυτός περιμένει να του φερθείς, θα αναζητήσει κάποιον που θα το κάνει».

Shep Hyken (διεθνούς φήμης ομιλητής σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών)

Νεότερη Παλαιότερη
Protopapadakis-biblia