Είναι φανερό ότι η εξυπηρέτηση του πελάτη έχει περάσει σε άλλη διάσταση...