Ποια είναι η πιο επικίνδυνη φράση στο χώρο του επιχειρείν


«Η πιο επικίνδυνη φράση σε μία γλώσσα είναι: ‘’Πάντα τα πράγματα τα κάναμε με αυτό τον τρόπο’’». Η φράση αυτή αποδίδεται στην προγραμματίστρια Grace Murray Hopper, η οποία με την πρωτοποριακή της σκέψη, κινούμενη ‘’out of the box’’, συνέβαλε στη δημιουργία της (πρωτόλειας, στα τέλη της δεκαετίας του ‘70) γλώσσας για τους υπολογιστές, της Cobol.

Σοφή κουβέντα, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα αποτυγχάνουν επειδή δεν διακατέχονται από καινοτόμα σκέψη, δεν αντιλαμβάνονται ότι το περιβάλλον έχει αλλάξει και αδυνατούν να προσαρμοστούν στα κελεύσματα των καιρών. 

Παραμένουν προσκολλημένες σε λογικές του παρελθόντος, που κάποτε μπορεί να ήταν επιτυχημένες, με αποτέλεσμα να υστερούν σε κρίσιμους τομείς όπως η παραγωγική διαδικασία, η προβολή, το μάρκετινγκ, η διαφήμιση, η εξυπηρέτηση του πελάτη, οι δημόσιες σχέσεις κ.α.

Νεότερη Παλαιότερη
Protopapadakis-biblia