Ενίοτε οι φωτεινές επιγραφές, ιδιαίτερα όταν έχουν καεί ορισμένες λάμπες, μπορεί να είναι άκρως διασκεδαστικές...