Γιατί το επάγγελμα των δημοσίων σχέσεων είναι γυναικοκρατούμενο;


Το επάγγελμα των Δ.Σ. θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως γυναικοκρατούμενο, καθότι επτά στους 10 ασχολούμενους του χώρου είναι γένους θηλυκού. 

Αυτή η αναλογία ίσως να οφείλεται στην τηλεόραση και συγκεκριμένα σε σειρές όπως το «Sex and the City» (εμβληματικός ήταν ο ρόλος της Samantha Jones, η οποία αποτέλεσε το πρότυπο για πολλές γυναίκες), όπου τις Δημόσιες Σχέσεις -που παρουσιάζονται ως ένα επάγγελμα με κύρος, δυνατότητες ανέλιξης και πολύ καλές αμοιβές- ασκούν εκπρόσωποι του ασθενούς φίλου. 

Ισως, πάλι, η επικράτηση του ασθενούς φίλου να πιστώνεται στην Ελάινορ Ρούσβελτ, Πρώτη Κυρία της Αμερικής τις δεκαετίες ’30 και ’40, η οποία διοργάνωνε κάθε εβδομάδα συνεντεύξεις Τύπου όπου μπορούσαν να παραστούν μόνο γυναίκες δημοσιογράφοι, αναγκάζοντας έτσι τις εταιρείες ειδήσεων να προσλάβουν τις πρώτες γυναίκες δημοσιογράφους, αρκετές από τις οποίες αργότερα εργάστηκαν ως στελέχη Δημοσίων Σχέσεων.

Σύμφωνα πάντως με μια έρευνα, οι γυναίκες «κλίνουν» προς αυτό το επάγγελμα καθώς, σε αντίθεση με τους άνδρες, χειρίζονται καλύτερα την επικοινωνία, είναι πιο οργανωτικές και ομαδικές, δίνουν έμφαση στη λεπτομέρεια, βλέπουν τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και τέλος, έχουν περισσότερη φαντασία, ενσυναίσθηση (η ικανότητα να μπαίνεις στη θέση του άλλου) και διαίσθηση.

Νεότερη Παλαιότερη
Protopapadakis-biblia